VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

297f863c-492c-4a47-9f2f-bec6884ed959

ACA GWG

Het AdviesCentrum voor Aanbestedingen ACA GWG is dé vraagbaak op het gebied van advies voor aanbestedingen. Leden van Koninklijke VHG kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van ACA GWG.
​VHG heeft al geruime tijd een samenwerking met MKB Infra en CROW binnen het Adviescentrum Aanbestedingen Groen, Wegen en Groen (ACA GWG).

De belangrijkste activiteiten van het ACA GWG zijn:
  • Controle op de correcte toepassing van de nieuwe aanbestedingswet en overige regelgeving met bijbehorende besteksystematiek (waaronder. RAW), tijdens de aanbestedingsfase. De Gids Proportionaliteit, rechtspraak en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts worden daarbij veelvuldig geraadpleegd om te toetsen of de gestelde aanbestedingseisen proportioneel zijn.
  • Vraagbaak- en adviesfunctie voor (potentiële) inschrijvers, aanbesteders, en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces op basis van onpartijdigheid.
  • Actie ondernemen richting aanbestedende diensten met als doel onjuiste toepassingen te corrigeren, dan wel afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
  • Voorlichting over belangrijke aspecten van het aanbestedingsproces. 


Kwesties

ACA GWG is alleen gericht op precontractuele en niet-individuele kwesties. VHG-leden kunnen zich dus bij ACA GWG melden met bezwaren en vragen tijdens de inschrijffase van de aanbesteding.

Kijk voor meer informatie op de website van ACA GWG.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief