VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

10b45cca-f70d-40c8-bda2-5c3f21c700bf

Social return

Opdrachtgevers en aannemers staan de komende jaren voor een grote uitdaging: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten doorstromen naar regulier werk.
De groene sector heeft veel ervaring met het inzetten van deze doelgroepen!

De overheid wil social return stimuleren, maar heeft geen vaste percentages verplicht gesteld in de herziene Aanbestedingswet. In de praktijk blijken lokale overheden dat wel te doen.

Koninklijke VHG spant zich in om duidelijk te maken dat duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer effectiever kan zijn dan het toepassen van social return-eisen in aanbestedingen.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Maatwerk
  Het standaard toepassen van een social return-eis bij ieder bestek schiet vaak zijn doel voorbij. Vooral als niet voldoende wordt gekeken naar de aard van het werk en de uitvoering. De markt zal dan ook geconsulteerd moeten worden. zodat passende en proportionele social return-eisen gesteld kunnen worden.

 • Niet-passende aanbestedingen
  In bepaalde situaties is het niet mogelijk of wenselijk om social return toe te passen. Dat zal het geval zijn:
  • als door social return daadwerkelijk verdringing van bestaande banen zou optreden
  • als er door de aard van het werk geen geschikt aanbod op de regionale arbeidsmarkt voorhanden is (ter beoordeling van gemeente/UWV)
  • als het door lokale en regionale arbeidsmarktkenmerken niet mogelijk is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (ter beoordeling van gemeente/UWV)
  • als toepassing van social return disproportionele inspanningen of kosten met zich meebrengt

 • Omvang en duur opdracht
  Het toepassen van social return bij kortlopende, kleinere opdrachten levert weinig op voor de desbetreffende medewerkers en ondernemers. Bij langdurige samenwerking kan de ondernemer investeren in begeleiding en opleiding. Dat vergroot de kans op succesvolle doorstroming naar regulier werk.

 • Social return als percentage van de loonsom
  Social return gaat over de inzet van arbeid. Een percentage van de loonsom is mer proportioneel en meer passend bij de opdracht dan bijvoorbeeld een percentage van de aanneemsom. Door te kiezen voor een percentage van de loonsom is er immers een directe relatie tot de arbeidscomponent.

 • Duurzame samenwerking
  Steeds meer SW-bedrijven en private ondernemers in de sector werken samen bij de uitvoering van werkzaamheden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. VHG stimuleert dat private aannemers en sociale werkplaatsen elkaar ontmoeten en samenwerking aangaan. 

 • Voor meerdere doelgroepen
  Social return hoeft zich niet te beperken tot sw’ers. De groenbranche creëert ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld langdurig werklozen, jongeren en zij-instromers. Wilt u meer weten over samenwerkingen tussen private groenvoorzieners en sociale werkplaatsen?

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief