VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

eea7cb30-845d-4664-a93f-4d6d4bf988b4

Basiscontract Arbodienst

De Arbowet schrijft voor dat iedere werkgever een basiscontract met een arbodienstverlener moet hebben. In dit contract staan afspraken over de taken waarvoor je je als werkgever volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundige.

​​De vier (wettelijk verplichte) kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. De vier kerndeskundigen ondersteunen en adviseren jou als werkgever bij de uitvoering van de volgende taken:

  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Toetsen van en  adviseren over de RIE
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Aanstellingskeuringen
  • Toegang tot de bedrijfsarts.  

Een basiscontract kan je op 2 manieren opstellen. Via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling. Als werkgever ben jezelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. 

Als je via Stigas je verzuimbegeleiding hebt geregeld dan heb je toegang tot de 4 kerndeskundigen. Je basiscontract is daarmee op orde je voldoet daarmee aan de wettelijke eis.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief