VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

9bed685d-4dae-4177-9d52-8624077c752d

Ondernemingsplan

Om richting en sturing aan uw onderneming te geven is het goed een ondernemingsplan te maken. Dit hoeft geen groot boekwerk te zijn, maar kan op één pagina worden neergezet. Dit plan bestaat uit een visie, missie, doelstellingen, strategie en acties.
De medewerkers van de VHG Ondernemershelpdesk kunnen u helpen met het opstellen van een soortgelijk plan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de VHG Ondernemershelpdesk voor een gespecificeerd advies via 085 - 330 77 00.

Visie
In de visie geeft u aan hoe u naar de omgeving kijkt en welke ontwikkelingen u op uw organisatie ziet afkomen.

Missie
Veel organisaties hebben een eigen missie, die aan de basis staat van hun bedrijfsvoering. Het is een soort omschrijving waaraan het bedrijf zich in de markt wil onderscheiden. Vaak geeft het de kwaliteit van het te leveren product/dienst weer.
De volgende vragen worden beantwoord:
• Waar gaan we samen naartoe?
• Waartoe en waarom bestaat onze organisatie?
• Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden?
• Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme doel?
• Voor wie bestaan we?

Doelstellingen
De doelstellingen van een organisatie komen voort uit de missie en visie en moeten SMART zijn Doelstellingen moeten niet globaal beschreven zijn, maar Specifiek benoemd worden.
Ze moeten Meetbaar zijn door middel van percentages of aantallen. Ze moeten ook Accepta-bel zijn voor u en de medewerkers. Als dit namelijk niet het geval is, zult u uw doelstelling nooit bereiken. De doelen moeten Reëel zijn. Streven naar een onrealistische omzet frustreert u en de medewerkers omdat u dit nooit haalt. Tot slot moeten de doelstellingen Tijdgebonden zijn zodat u meetmomenten heeft. U geeft uzelf een bepaalde tijd om de doelen te halen.

De doelstellingen van een organisatie zijn te onderscheiden in in- en externe doelstellingen.
1. Externe doelstellingen
Voorbeelden:
Realiseren van een rendement van tenminste 5-10% op de omzet.
Realiseren van een omzet van € ... in het jaar 2012.

2. Interne doelstellingen
Voorbeelden:
Realiseren maandelijks systeem managementinformatie.
Invoeren kwaliteitszorgsysteem per d.d. …

Strategie
Een strategie geeft aan hoe u de doelstellingen wit bereiken. Wit u de gewenste groei bereiken door zelf meer omzet te werven of door een bedrijf over te nemen. Het geeft bijvoorbeeld aan of u wilt groeien in onderhoud of aanleg.

Acties
In de acties staat omschreven hoe u de strategie uitvoert.

Evaluatie
Na afloop kan een organisatie aan de hand van een evaluatie beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief