VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

84098268-c9b8-4c9a-b99a-cc8d609edec6

Het coronavirus en preventiemaatregelen

Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

 Hier vindt u in het overzicht van de door de  Rijksoverheid genomen maatregelen.


Veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer
Eind februari is het coronavirus (officieel COVID-19) ook in Nederland geconstateerd. Wat kunt u doen om op een gezonde en veilige manier om te gaan met de gevolgen van het coronavirus? VHG helpt u op weg.

Verspreiding voorkomen
Werkgevers en werknemers kunnen verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het gaat om hygiënemaatregelen en maatregelen voor een veilige werkplek.

Hygiënemaatregelen
• 
Was handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis
  van alcohol. Bekijk de instructie van RIVM en/of de factsheet Het coronavirus:
  werken met 1,5 meter afstand.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik ze slechts één keer.

Zorg voor een veilige werkplek
• Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar medewerkers.
• Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
• Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
• Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen,
  toetsenborden en computermuizen).
• Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt
  handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op
  overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk
  kenbaar voor werknemers, klanten en bezoekers.

Hoeveel medewerkers mogen op basis van de RIVM-richtlijnen samen in de bedrijfsauto reizen?
Samen reizen in de bedrijfsbus onder de volgende voorwaarden toegestaan:
• Samen reizen mag gebeuren volgens een reserveringssysteem. Dit kan worden ingevuld
  door het samen reizen centraal te plannen. Houd voor het bron- en contactonderzoek van
  de GGD een rittenadministratie bij.
• Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij (milde) verkoudheidsklachten is
  samen reizen niet toegestaan. Werknemers met klachten blijven thuis tot de klachten
  minimaal 24 uur over zijn.
• Bij 3 of meer inzittenden, bent u verplicht een niet-medisch mondmasker dragen.

Deze voorwaarden gelden voor al het bedrijfsmatig vervoer, dus ook carpoolen in je privéauto en andere vormen van woon-werkverkeer (niet voor het OV).

Protocol Samen Veilig Doorwerken
1,5m afstand houden op het werk, hoe doe je dat? Mogen meerdere collega’s met elkaar aan het werk? Kunnen werknemers nog samen in een busje naar een project? Het Protocol Samen Veilig Doorwerken en overige hulpmiddelen worden telkens geactualiseerd conform de preventiemaatregelen die van kracht zijn. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanscherping van maatregelen in het kader van terugbrengen contactmomenten.

Uw bedrijf gaande houden

Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden op uw bedrijf stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom een noodplan op. Breng in kaart welk werk echt door moet gaan, en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zijn er voldoende mensen die elkaar kunnen vervangen? Kunt u zelf worden vervangen? Welk werk kan worden doorgeschoven naar de lange termijn? Is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden thuis uit te voeren? Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.

 

Checklist risicobeheersing voor uw bedrijf en feiten over het virus
Hoe verspreidt het coronavirus zich? En welke maatregelen kan ik in mijn bedrijf nemen? Raadpleeg de factsheet met feiten over het virus en een checklist voor risicobeheersing in uw bedrijf.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org