VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

78493cad-d276-48b2-abd9-5da458b31a40

Tijdelijke steunmaatregelen kabinet

28 september presenteerde het kabinet het ‘Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt’. Dit is de opvolger van het noodpakket banen en economie van 17 maart en noodpakket 2.0 van 20 mei. Van welke maatregelen kunnen ondernemers onder andere gebruik maken?

Overzicht met belangrijkste regelingen voor de groene sector

Hieronder vindt u in een overzicht de belangrijkste regelingen voor de groene sector.
Overzicht met belangrijkste regelingen per 1 oktober (noodpakket 3).
Overzicht met belangrijkste regelingen per 1 juni (noodpakket 2).
Overzicht met belangrijkste regelingen per 17 maart (noodpakket 1)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een eerste maatregel is de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Deze regeling is de vervanger van de eerdere regeling werktijdverkorting (WTV). Het kabinet verlengt de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden.
De volledige voorwaarden van NOW 3 vindt u in de VHG-factsheet (okt 2020).
De volledige voorwaarden van NOW 2 vindt u in de VHG-factsheet (juni 2020).
De volledige voorwaarden van NOW 1 vindt u in de VHG-factsheet (maart 2020).

Rijksoverheid heeft daarnaast een overzichtelijke flyer ontwikkeld: NOW 3.0

NOW-regeling wordt verruimd voor concerns
De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns met minder dan 20% omzetdaling. Dat heeft minister Koolmees besloten, op verzoek van de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, een beroep doen op de NOW. De wijziging van de regeling wordt in de loop van volgende week bekend gemaakt.

Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat bij concerns de omzetdaling van de gehele groep als basis geldt. Behoud van werkgelegenheid kan dan niet altijd worden gerealiseerd. De NOW wordt dan ook op dit punt aangepast. Er worden wel extra voorwaarden gesteld, om misbruik van de regeling te voorkomen. Zo wordt het alleen mogelijk gemaakt dat werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten vragen op basis van de omzetdaling van die betreffende werkmaatschappij, als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Het concern moet ook verklaren dat het over 2020 geen dividend of bonussen uitkeert of eigen aandelen terugkoopt. Ook moet de werkgever met de vakbonden een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij. De NOW-regeling wordt ook aangepast voor seizoenssectoren.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Na de verlenging op 1 juni (Tozo 2) heeft de regeling per 1 oktober opnieuw een vervolg gekregen tot eind juni 2021 (Tozo 3).
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (Tozo 3 per 1 oktober).
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (Tozo 2 per 1 juni) 
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (Tozo 1).

Rijksoverheid heeft daarnaast een overzichtelijke flyer ontwikkeld: Tozo-regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS
Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS (hieronder beschreven) en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De regeling is met het nieuwe pakket steunmaatregelen per 1 oktober opnieuw verlengd tot eind juni 2021, maar wordt vanaf januari 2021 stapsgewijs afgebouwd.
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (TVL 3 per 1 oktober).
Raadpleeg de factsheet inclusief de voorwaarden (TVL 2 per half juni).

Rijksoverheid heeft daarnaast een overzichtelijke flyer ontwikkeld: TVL-regeling.

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, zoals winkeliers. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Bekijk hier onze factsheet inclusief de voorwaarden. De TOGS is in juni opgevolgd door de TVL, in de alinea hierboven beschreven.

Uitstel Betaling Belastingdienst
Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Ook de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling zelf loopt daarmee uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.
Raadpleeg de actuele factsheet inclusief de voorwaarden (per 1 oktober 2020)
Raadpleeg de eerdere factsheet inclusief de voorwaarden (per 1 juni 2020).
Raadpleeg de eerdere factsheet inclusief de voorwaarden (maart 2020).

MKB-kredieten: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en andere kredietregelingen
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Daarnaast zijn er een aantal andere mogelijkheden voor het MKB 
Bekijk hier onze factsheet voor een totaaloverzicht, inclusief de voorwaarden.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona
De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.
Wat houdt het overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (Klein Krediet Corona) in?
De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).
Bekijk hier onze factsheet voor een totaaloverzicht, inclusief de voorwaarden.

Uitstel voor betaling waterschappen
Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, kregen bij de meeste waterschappen uitstel. Per 1 september is deze mogelijkheid komen te vervallen. In geval van betalingsproblemen adviseren we u contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken voor het treffen van een betalingsregeling.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org