VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

4588605c-5faa-41fc-b6d4-bac06fad5924

Duurzaam inkopen

​Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers in het groen. VHG vindt het dan ook van groot belang dat ondernemers de kans krijgen zich op MVO-aspecten te kunnen onderscheiden en hier op geselecteerd te kunnen worden. VHG besteedt op verschillende manieren aandacht aan het stimuleren van duurzaam inkopen.
Bij duurzaam aanbesteden geldt natuurlijk wel dat duurzaamheidscriteria proportioneel zijn en ook de toegang tot het MKB bij aanbestedingen waarborgen in lijn met de Gids Proportionaliteit (par. 3.5.6).

Productcriteria groenvoorzieningen

VHG heeft actief deelgenomen aan de actualisatie van de duurzaam inkoopcriteria voor groenvoorzieningen. De overheid wil de markt voor duurzame producten stimuleren. In haar duurzaam inkoopbeleid zijn voor 45 productgroepen criteria vastgesteld. Groenvoorziening is één van deze productgroepen. VHG heeft bij de actualisatie ingezet op een meer integrale aanpak van duurzaam inkopen. In de meest recente versie is naast aandacht voor boomkwekerijproducten, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen meer aandacht voor het ontwerp van groenvoorzieningen. Ook geeft de nieuwe criteriaset een handvat voor het opstellen voor een Plan van Aanpak op het gebied van duurzaamheid. 

De meest recente versie vindt u op de website van Pianoo.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief