VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

bc92a1dc-f799-43a1-88e2-e925d1153525

(Aanvullend) Geboorteverlof

(Aanvullend) Geboorteverlof voor partners Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

​Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Opbouw vakantiedagen en pensioen

Het aanvullend verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld.  Het kan zijn dat het aanvullend verlof wel  invloed heeft op de bovenwettelijke opbouw.  Hierover staan vaak afspraken in de cao en de arbeidsovereenkomst.

Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder maken  samen afspraken over de opbouw van het pensioen tijdens het verlof.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Tijdens het verlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV​ en betalen de werknemers uit. 

Opmerkingen

  1. Hiermee komt kraamverlof (artikel 52 van de cao) te vervallen
  2. Bevallingsverlof (artikel 49 lid 1 ) blijft wel van toepassing.Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org