VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

5c361dd7-4453-4078-acdc-952b34e06aae

Natuurwetgeving in Nederland

Natuurwetgeving in Nederland Natuurgebieden, planten en dieren worden in Nederland beschermd door de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 2002 en de Boswet. Medio 2021 of 2022 zal de Wet Natuurbeschermingswet naar verwachting opgaan in de Omgevingswet.

​​De Wet natuurbescherming is een raamwet waarbij op basis van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) nadere invulling wordt gegeven aan de kaders van de wet, zie ook Regeling Wet natuurbescherming

 De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in:
• Gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden)
• Soortbesch​erming
• Houtopstanden, hout en houtproducten​
De wetteksten zijn te vinden op de website van de overheid en vandaar ook als pdf te downloaden. Op deze pagina’s volgt een samenvatting van de belangrijkste zaken voor hoveniers en groenvoorzieners.

.


Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief