VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

3b4efdda-9692-4a9c-bb2b-5ea02f2183b3

Wasplaatsen

​Wasplaatsen Veel bedrijven hebben voor hun machine- en bedrijfswagenpark de beschikking over een wasplaats. Een eigen wasplaats levert veel gemak op maar niet iedereen realiseert zich dat wasplaatsen aan voorschriften gebonden zijn die aanzienlijke financiële consequenties hebben.

​Wasplaatsen worden over het algemeen streng gecontroleerd door het bevoegd gezag. Voor sommige bedrijven is het gunstiger om gebruik te maken van een wasstraat, of het materieel te reinigen met luchtdruk.

Technische voorschriften
Wasplaatsen worden voornamelijk gebruikt om machines en bedrijfswagens schoon te spuiten. Vaak is in de milieuvergunning van het bedrijf opgenomen welke activiteiten er op de wasplaats mogen plaatsvinden. Indien een bedrijf besluit een wasplaats aan te leggen, dan vraagt dit om aanpassing van de vergunning. Dit betekent dat dit gemeld moet worden aan de gemeente.

Het belangrijkste milieuaspect van een wasplaats is de juiste afvoer van verontreinigd afvalwater. De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht worden uitgevoerd en hiervan moet een 'Verklaring Vloeistofdichte Voorziening' aanwezig zijn. Deze verklaring wordt afgegeven na een onafhankelijke inspectie bij het voldoen aan de eisen. Hiervoor wordt een landelijk beoordelingsschema gebruikt, namelijk AS 6700.

Verder dient hef afvalwater door middel van een olie- en slibafscheider (bezinkput) te worden geloosd op het openbare riool. De capaciteit van de afscheider moet zijn berekend volgens de NEN-EN 858 -1 en 2 norm. Verder dient de afscheider jaarlijks te worden gecontroleerd.

Kosten eigen wasplaats
Let er wel op dat een eigen wasplaats een behoorlijk kostenplaatje heeft. U hebt hiervoor de volgende zaken nodig:

  • Olieafscheider (6 l/s) met bezinkput (1200 l)                      
  • Vloeistofdicht asfalt (4m x 4m)                                
  • Vloeistofdicht gotensysteem                                    
  • Aansluiting op riool en buizenwerk                          
  • Keuring vloeistofdichte vloer                                   


De totale kosten van deze wasplaats kunnen hoog oplopen. Bovenop deze aanschafkosten komen dan nog de periodieke kosten van het ledigen en reinigen van de olieafscheider.

Alternatieven: wasstraat of schoonspuiten met luchtdruk
Voor kleinere bedrijven is de externe wasstraat vaak een goedkopere oplossing dan een eigen wasplaats. Een andere mogelijkheid is het materieel schoonspuiten met hoge luchtdruk. Daarmee worden alle risico’s op watergebied uitgesloten. Periodiek kan dan gebruik worden gemaakt van een externe wasplaats. Op deze manier wordt vermeden dat het bedrijf met regelgeving op het gebied van oppervlaktewater, rioleringen en lozingen te maken krijgt. Hoge investeringen voor een goedgekeurde wasplaats kunnen achterwege blijven.

Hulpmiddelen

Er zijn (nog) geen hulpmiddelen beschikbaar bij dit onderwerp.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief