VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

2d174175-9bd4-443e-8d45-3cc4ee7f452b

Algemeen

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) onderhandelt namens de sector met de vakbonden over de cao. Deze cao wordt normaal gesproken Algemeen Verbindend Verklaard voor alle hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven in Nederland.
​VHG kent het groenbedrijf en kent de belangen van de bedrijven. Een goed rendement door verantwoorde lonen, flexibilisering van de arbeid; het zijn voorbeelden van onderwerpen waar VHG zich sterk voor maakt. Daarbij houdt VHG oog voor een goede verstandhouding met vakbonden en werknemers.​Een goed rendement door verantwoorde lonen, flexibilisering van de arbeid; het zijn voorbeelden van onderwerpen waar VHG zich sterk voor maakt. Daarbij houdt VHG oog voor een goede verstandhouding met vakbonden en werknemers

Stuurgroep Sociaal Beleid

De stuurgroep sociaal beleid bestaat uit maximaal 7 leden. De stuurgroep onderzoekt en bespreekt gedurende de looptijd van de cao de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, onderwijs en fondsen.

Cao-onderhandelingsdelegatie

De cao-onderhandelingsdelegatie bestaat uit maximaal 7 leden. Alle domeinen van VHG dragen op een evenredige wijze bij aan de totstandkoming van de cao. De onderhandelingsdelegatie werkt met een mandaat. De onderhandelingsdelegatie voert de cao-onderhandelingen met de vakbonden met CNV Vakmensen en FNV Argrarisch Groen.

Klankbordgroep cao

De klankbordgroep cao bestaat uit maximaal 30 ondernemers uit alle domeinen. Met andere woorden: een goede dwarsdoorsnede van het ledenbestand. De klankbordgroep cao geeft de cao-onderhandelingsdelegatie het inhoudelijke mandaat om namens hen met de vakbonden om de tafel te gaan​

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief