VHG  |  Ondernemer  |  Hulpmiddelen  |  Info

Skip Navigation LinksDetails

"Voor ondernemers in het groen"

75e449a7-78e4-44e3-8fba-98681af9b308

VHG Hulpmiddelen

Hulp nodig bij uw bedrijfsvoering? Alle praktische hulpmiddelen op een rij. Verfijn op thema en onderwerp om te vinden wat u nodig heeft.

Corona en de Hovenierssector in Kaart

​Sociale partners in de Hoveniersbranche hebben op advies van de Stichting van de Arbeid een sectoranalyse laten uitvoeren om de gevolgen van corona voor hun sector beter te begrijpen. Dit heeft geholpen om de nadere koers op het gebied van arbeidsvoorwaarden te bepalen. Het onderzoek geeft informatie over hoe corona de sector heeft beïnvloed in 2020 en welke toekomstverwachtingen er zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door Actor, bureau voor sectoradvies.

Hovenierssector groeit in 2020
De sectoranalyse laat zien dat de hovenierssector is gegroeid. Zowel de omzet als de loonsom is tot en met kwartaal 3 2020 met ongeveer 8% procent gestegen. Bovendien heeft slechts een heel klein percentage (1 tot 3%) van de bedrijven een NOW-aanvraag gedaan. Met de NOW-regeling helpt de overheid bedrijven bij het betalen van de lonen als zij zijn getroffen zijn door corona.

De interviews wijzen er op dat hoveniersbedrijven met name hebben geprofiteerd van een toename in de
vraag vlak na de corona-uitbraak. Groenvoorzieners, boomspecialisten en interieurbeplanters zijn gematigd positief, maar maken zich in sommige gevallen vooral zorgen over de winstgevendheid en hogere kosten door corona.

Toekomstverwachtingen zijn optimistisch, maar onzeker
Hoveniersbedrijven zijn optimistisch over de korte termijn. Een ruime meerderheid van de bedrijven verwacht een gelijkwaardig (52%) of positiever (35,4%) bedrijfsresultaat voor het 1e kwartaal van 2021 ten opzichte van vorig jaar.

Op de lange termijn maken bedrijven zich meer zorgen. Opdrachten vanuit de overheid en bedrijven lijken minder snel op gang te komen. Daar komt bij dat de bouwproductie in 2021 sterk zal dalen wat later tot minder opdrachten kan leiden. Toch zijn bedrijven over de gehele linie optimistisch, omdat het belang van groen in de samenleving steeds meer toeneemt.

Meer informatie
Het volledige onderzoek is rechts in het kader te downloaden.

Sociale partners zijn Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.

Downloaden

Klik hier om dit hulpmiddel te downloaden.

Gerelateerde info

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees verder op de onderwerppagina
Cao / Cao-akkoord

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org