VHG  |  Ondernemer  |  Hulpmiddelen  |  Info

Skip Navigation LinksDetails

"Voor ondernemers in het groen"

480fbf11-59c6-46f9-bd4d-36a955051797

VHG Hulpmiddelen

Hulp nodig bij uw bedrijfsvoering? Alle praktische hulpmiddelen op een rij. Verfijn op thema en onderwerp om te vinden wat u nodig heeft.

Communicatieschema Klimaatinvloeden op Beeldbestekken

​Langdurige regenval en droogte zijn van invloed op de groene leefomgeving. Met het communicatieschema 'Klimaatinvloeden op beeldbestekken' kunnen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven bepalen of er sprake is van weers- of klimatologische omstandigheden die reden zijn om af te wijken van de overeengekomen afspraken in de opdracht (beeldbestek).

Als u dit schema gebruikt, kunt u nodeloze conflicten en boetes voorkomen en kan er vooraf beter worden ingespeeld op de te verwachten risico's. Partijen kunnen zo flexibel anticiperen op de voortgaande klimaatverandering, die wellicht zorgt voor nog extremere omstandigheden.

Communicatie
Een prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van een beeldbestek hangt niet alleen af van een goed contract, maar vooral van de manier waarop je met elkaar omgaat. Communicatie, houding en gedrag, redelijkheid en billijkheid zijn noodzakelijk om mogelijke problemen door klimaatverandering het hoofd te bieden.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org