VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

d1e4a726-f503-4ae0-9616-deb7a8fb2f38

Algemeen

In de Arbowet is vastgelegd wat van werkgevers en werknemers wordt verwacht. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen.
Preventie en veilig werken

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor:

Werknemers zijn verplicht om:
 • machines, gereedschappen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) op de juiste wijze te gebruiken en op te bergen
 • beveiligingen te gebruiken en niet weg te halen
 • deel te nemen aan voorlichting en onderricht
 • gevaren te melden aan de leiding
 • deskundigen te ondersteunen

Aan de bron
Knelpunten en risico's moeten worden weggenomen. Hoe gaat u dat doen? Het beste is natuurlijk om de oorzaak op te zoeken en die weg te nemen. Als dat niet mogelijk is, kunt u kiezen voor maatregelen waarbij mensen zo min mogelijk met dat risico in aanraking komen (scheiden van mens en bron). Lukt dat niet, dan zijn er organisatorische maatregelen zoals taakroulatie, het verminderen van het aantal blootgestelde medewerkers of het verminderen van de blootstellingsduur. Als de risico's niet weggenomen of verminderd kunnen worden, kunt u alleen nog persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen. Die zijn dan ook erg belangrijk.

Ontwikkelingen Arbowet
De arboregelgeving is vereenvoudigd. Uitgangspunt is: minder regels en meer verantwoordelijkheden voor werkgevers en werknemers om samen het arbobeleid te maken. Zo ontstaat ruimte voor een effectiever arbobeleid - per branche of per bedrijf. Dat komt ten goede aan de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer. Lees hierover meer op de website van het Ministerie van SZW.

Als eerste stap in deze richting is de Arbowet in juli 2005 gewijzigd op de volgende drie hoofdpunten:
 1. meer keuzemogelijkheden in de Arbodienstverlening
 2. aanwijzen van een preventiemedewerker
 3. wijzigingen bij de toetsing van de RI&E

Herziene arbeidsomstandighedenwet

Per 1 januari 2007 is de Arbowet opnieuw herzien. Klik hier voor alle informatie hierover. Deze herziene Arbowet kent minder regels en minder administratieve lasten. De wet sluit ook beter aan bij de Europese regels.

VHG geeft informatie en organiseert cursussen over preventie en veiligheid. Voorbeelden zijn een praktische digitale tools en toolboxmeetings. Verder informeren wij u tijdig over veilig werken, Arbo-regels en wetswijzigingen. Bovendien beantwoorden wij al uw vragen of verwijzen wij u door naar praktijkgerichte deskundigen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Stigas.

U kunt tevens de brochure Arbeidsongeval! Wat nu? via bestellingen@vhg.org bestellen of als pdf-betand hiernaast downloaden.

Verzuim en re-integratie
Aandacht voor preventie van ongevallen en verzuim biedt een veiligere, gezondere en plezierigere werkomgeving voor uw werknemers en daardoor:
 • minder ongevallen, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • minder productieverlies
 • gemotiveerd personeel

Dit alles leidt uiteindelijk tot minder kosten en een hoger rendement uit uw personele investering, een constante en hogere kwaliteit van uw product en een betere concurrentiepositie.

VHG is een van de partners die Stigas heeft opgericht. Stigas staat voor de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren en is naast VHG opgericht door de volgende sociale partners: LTO-Nederland, CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. Stigas is uw eigen preventiedienst waar u van oudsher terecht kunt met al uw vragen op het gebied van preventie. Ook kan Stigas u ondersteunen als u hulp kunt gebruiken bij het ontwikkelen van een ziekteverzuimbeleid. Op die manier blijft de agrarische sector verzekerd van een laag ziekteverzuim en gezonde arbeid.

Veilig op 1 – ook in de groenbranche!

Jaarlijks organiseert Stigas de 'Veilig op 1-week'. Met deze landelije campagne wordt aandacht gevraagd voor veilig werken met machines in relatie tot de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).


 

VHG is partner in de landelijke campagne Veilig op 1. Met deze campagne wil de branche aandacht vragen voor grotere bewustwording van veilig werken. Dit is hard nodig, want jaarlijks vinden er nog steeds veel bedrijfsongevallen plaats, waarvan gemiddeld zo’n vijftien met dodelijke afloop. Veel van deze ongelukken kunnen worden voorkomen door bewuster om te gaan met veiligheid tijdens het werken en door met veilige en gekeurde machines te werken.

Toolboxmeeting 
Een toolboxmeeting is een kort periodiek werkoverleg met uw medewerkers over de veiligheid op de werkplek. Door het geven van een toelichting op bepaalde risico’s en vooral het gesprek hierover te voeren, wordt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers vergroot. Met name specifieke risico’s komen in een toolboxmeeting aan bod. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bijzonder materieel, gebruik van gevaarlijke stoffen of het werken op hoogte. De uitdaging is natuurlijk dat de medewerkers een toolboxmeeting als prettig en nuttig ervaren. Daarom heeft de VHG Ondernemershelpdesk een aantal tips aan voor het organiseren van een toolboxmeeting hiernaast op een rijtje gezet.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org