VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

413392ae-b005-413d-9f60-907d20c41290

Veilig en gezond werken

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies inhoudt, staat onder andere in de Arbowet. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen. Koninklijke VHG werkt samen met de overheid en partijen zoals Sazas en Stigas aan veilig en gezond werken in de groenbranche. Van preventie en ziekteverzuimbegeleiding tot re-integratie en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Preventie en veilig werken

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Voor de groenbranche heeft VHG een erkende branche RI&E opgesteld;
 • het organiseren van ziekteverzuimbegeleiding (door een bedrijfsarts, al of niet aangesloten bij een Arbodienst);
 • het aanbieden van preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO);
 • het aanwijzen van een preventiemedewerker;
 • het verzorgen van voorlichting en instructie

Uw medewerkers zijn verplicht om:
 • machines, gereedschappen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) op de juiste wijze te gebruiken en op te bergen;
 • beveiligingen te gebruiken en niet weg te halen
 • deel te nemen aan voorlichting en educatie
 • gevaren te melden aan de leiding
 • deskundigen te ondersteunen.

Aan de bron

Knelpunten en risico's moeten worden weggenomen. Hoe gaat u dat doen? Het beste is natuurlijk om de oorzaak op te zoeken en die weg te nemen. Als dat niet mogelijk is, kunt u kiezen voor maatregelen waarbij mensen zo min mogelijk met dat risico in aanraking komen (scheiden van mens en bron). Lukt dat niet, dan zijn er organisatorische maatregelen zoals taakroulatie, het verminderen van het aantal blootgestelde medewerkers of het verminderen van de blootstellingsduur. Als de risico's niet weggenomen of verminderd kunnen worden, kunt u alleen nog persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen. Die zijn dan ook erg belangrijk.

Ontwikkelingen Arbowet

Sinds 2007 hebben werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om zelf te bepalen hoe ze de normen van de Arbowet in hun onderneming bereiken. Op brancheniveau maken werkgevers en werknemers hierover afspraken die ze vastleggen in de Arbocatalogus [interne link]
In 2017 is er een nieuwe Arbowet ingegaan. Deze herziene Arbowet kent minder regels en minder administratieve lasten. De wet sluit ook beter aan bij de Europese regels.


Verzuim en re-integratie

Aandacht voor preventie van ongevallen en voor verzuim maakt de werkomgeving voor uw medewerkers veiliger, gezonder én plezieriger! Dat zorgt voor: 
 • minder ongevallen, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • minder productieverlies
 • gemotiveerd personeel
Dit alles leidt uiteindelijk tot minder kosten en een hoger rendement. Bovendien bevordert het de kwaliteit van uw dienstverlening en zorgt het voor een betere concurrentiepositie.

Koninklijke VHG helpt ondernemers - samen met verzuimverzekeraar Sazas – om verzuim te voorkomen en te verminderen. Heeft u bijvoorbeeld al eens aan een verzuimverzekering gedacht? 

Informatie en hulpmiddelen

VHG ondersteunt u als werkgever met praktische informatie, antwoorden op uw vragen en handige hulpmiddelen. Als VHG-lid kunt u deze kosteloos downloaden. Kijk voor een overzicht in het kader rechts. 

Daarnaast kunt u voor informatie ook terecht op de website van Stigas. Stigas staat voor de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren. Deze stichting is opgericht door Koninklijke VHG en de sociale partners LTO-Nederland, CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. Stigas is uw eigen preventiedienst waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van preventie. Ook kan Stigas u ondersteunen bij het ontwikkelen van een ziekteverzuimbeleid. Op die manier blijft de agrarische sector verzekerd van een laag ziekteverzuim en gezonde arbeid.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org