VHG  |  Ondernemer  |  Onderwerpen  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

bc4c8539-cfe4-4f14-9bae-9b1a9f7c19f0

Het Levende Gebouw

De handleiding Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. De informatie is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.
Het boekwerk biedt informatie en inspiratie bij het bepalen van de strategie en visie voor een locatie en de gewenste bebouwing. Door van tevoren gezamenlijk groene ambities integraal op te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheid of duurzaamheid, kan de keten in de bouwwereld hierop anticiperen. Dat leidt tot het ontwerpen en ontwikkelen van haalbare en betere gebouwen. Ook de hele planvorming en goedkeuring kan dan efficiënter verlopen.

Deze handleiding is een vervolg en verdieping op de succesvolle handleiding De Levende Tuin, gepubliceerd in 2018. Dat gaat over groen bij woningen, bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen en in de openbare ruimte. Deze handleiding wordt veel gebruikt door groenprofessionals en opdrachtgevers en door gemeenten en waterschappen die integrale groene oplossingen willen toepassen voor een betere leefomgeving. Goed voor mens, klimaat, natuur en economie. De handleiding De Levende Tuin is inmiddels opgenomen in diverse opleidingen en wordt ook in het buitenland gebruikt als inspiratiebron voor leefbare steden.

De handleiding Het Levende Gebouw gaat specifiek over gebouwgebonden groen. Gezien de opgave om binnenstedelijk en buitenstedelijk tegelijk te verdichten en te vergroenen was er vanuit de markt vraag naar een inspirerende uitgave over levende groene gebouwen. Met voorbeelden van gerealiseerde projecten en toepassingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk.

De beide handleidingen Het Levende Gebouw en De Levende Tuin kunt u zowel samen als los van elkaar gebruiken

Bekijk hier ook de enthousiaste film waarin AFAS Experience Center vertelt over de functionaliteit en het succes van Het Levende Gebouw.​Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voorzien van een slotje zijn alleen bestemd/toegankelijk voor leden van VHG.
Klik hier voor meer informatie over het VHG-lidmaatschap.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief