VHG  |  Over VHG  |  Info

Skip Navigation LinksJaarplannen

"Voor ondernemers in het groen"

82657955-b1d6-44bd-b455-8d89016bc54f

Koninklijke VHG

Vakkundig advies en ondersteuning in bedrijfsvoering, juridische zaken, personeelsbeleid, onderwijs, milieu enz.

​Professioneel in Groen Ondernemen

Elkaar versterken, met de blik naar buiten. Kort samengevat is dat waar Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) zich ook weer in 2021 sterk voor maakt.

VHG is belangenbehartiger van en voor de leden. Professionaliteit in Groen Ondernemen is het thema dat ons samen bindt in de presentatie naar de markt toe. Zowel naar de particuliere als naar de zakelijke markt. Het komende jaar ligt het accent in de activiteiten van onze branchevereniging vooral op die profilering in de markt. Op de professionaliteit van de bij VHG aangesloten lidbedrijven en de toegevoegde waarde die zij in het groen leveren.

Met de blik naar buiten willen we het komende jaar verder werken aan het boeien en binden van onze achterban. Het voorzien in de behoefte staat hier voorop. Hoe meer schouders onze gezamenlijke activiteiten dragen, hoe sterker we de branche kunnen profileren en hoe meer we onze maatschappelijke toegevoegde waarde kenbaar kunnen maken. Samen professioneel in groen, samen vanuit professionaliteit verder bouwen aan onze mooie hoveniers- en groenvoorzienersbranche. Dat zien we als onze missie. Met u.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org